Pobierz Ogólne Warunki Gwarancji  »

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Ożarów Mazowiecki 2018

 1. Okres 5-cio letniej gwarancji dotyczy wszystkich opraw oświetleniowych w tym również elementów fabrycznie zamontowanych w oprawach objętych gwarancją jak źródła światła, układy zapłonowe i transformatory; dostępnych w katalogu Big White 2019 i kolejnych edycjach.
 2. Na wszystkie pozostałe towary z oferty, Spotline udziela gwarancji na okres 2 lat (24 miesiące) licząc od dnia otrzymania towaru z wykluczeniem źródeł światła.
 3. Gwarancja obowiązuje jeżeli:
 4. a) Produkt został zamontowany zgodnie z załączoną instrukcją.
  b) Produkt jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zgodzie ze specyfikacją techniczną a także z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
  c) Temperatura otoczenia oraz napięcie zasilania nie przekroczyło dopuszczalnych wartości (w tym nie dochodziło do skoków i spadków napięcia) określonych w instrukcji montażu załączonej do produktu lub katalogu produktowym lub na karcie produktowej.
  d) W produkcie nie były dokonywane żadne modyfikacje bądź naprawy.
  e) Produkty przechodziły regularną konserwację zgodnie z wytycznymi w instrukcji dołączonej do produktu bądź przeprowadzane były standardowe procedury związane z pielęgnacją produktu.
  f) Produkt nie został poddany działaniom substancji chemicznych, które mogą się przyczynić do uszkodzenia obudowy, lakieru, tworzywa, szkła lub też innych materiałów z których wykonana jest oprawa. W skład tych substancji zaliczają się również środki chemiczne, które mogły mieć kontakt z produktem, szczególnie środki na bazie kwasów lub produkty zawierające w sobie związki soli (w tym np. sól drogowa) nie przeznaczone do pielęgnacji materiałów z których zostały wykonane oprawy bądź elementy zintegrowane z oprawą oświetleniową. Ponadto gwarancji nie podlegają produkty zamontowane na obszarach nadmorskich, pustynnych, przemysłowych a także w gospodarstwach rolnych i hodowlanych.
  g) Produkt nie posiada śladów uszkodzeń mechanicznych ani nie został poddany wstrząsom mechanicznym bądź uderzeniom.
 5. Gwarancja obejmuje produkty przy założeniu, że ich okres operacyjny nie był dłuższy niż 4500 godzin/rok.
 6. Gwarancji nie podlegają zmiany powstałe na skutek upływu czasu jak np. matowienie tworzywa czy spadek wartości strumienia świetlnego.
 7. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane przez: błędy oprogramowania, złośliwe oprogramowanie, wirusy komputerowe, itp.
 8. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe na skutek sił wyższych jak np. powodzie, huragany, podtopienia itp.
 9. Firma Spotline nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź finansowej za powstałe straty spowodowane niefunkcjonowaniem opraw oświetleniowych w okresie obowiązywania gwarancji w szczególności dotyczy to kosztów demontażu i montażu opraw oświetleniowych, kosztu utraconego zysku, itp.
 10. Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia bądź wady, na które producent nie ma/miał wpływu i nie możliwe było ich uniknięcie lub te, które powstały z niedopatrzenia użytkownika.
 11. Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do firmy Spotline według ustalonych procedur reklamacyjnych.
 12. Spotline ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 13. W przypadku zaistnienia konieczności importu towaru lub części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich sprowadzenia.
 14. Dokonanie naprawy/wymiany firma poświadczy pisemnie.
 15. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia w zakresie naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania towaru do i z firmy Spotline ponosi Klient.
 16. Gwarancją 5-cio letnią nie są objęte produkty wyprzedażowe.
 17. Firma Spotline zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia gwarancyjnego w przypadku: stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a danymi znajdującymi się na towarze, produktów nie pochodzących z dystrybucji Spotline, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych towaru.
 18. Naprawiona/wymieniona część oprawy lub cała wymieniona oprawa oświetleniowa traci gwarancję wraz z terminem określonym podczas pierwszego zakupu produktu.
 19. Firma Spotline zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków gwarancji zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Zasady składania reklamacji definiują postępowanie klienta oraz firmy Spotline Sp.j. w przypadku, gdy pomimo wszelkich starań dokonanych przez firmę Spotline w dążeniu do zachowania najwyższej jakości, pojawi się po stronie klienta uzasadniony powód do zgłoszenia reklamacji. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą w obrocie pomiędzy przedsiębiorstwami współpracującymi z firmą Spotline.

Sposób zgłaszania reklamacji:

 1. Reklamacje przyjmowane są jedynie od Podmiotu, który dokonał zakupu bezpośrednio w firmie Spotline Sp.j.
 2. Wszystkie reklamacje muszą być zgłoszone pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając nr dowodu zakupu, nr katalogowy reklamowanego produktu i dokładny opis przyczyny reklamacji. Jest to konieczne, aby zarejestrować zgłoszenie w systemie i uzyskać protokół reklamacyjny. Tylko w/w protokół jest podstawą do przyjęcia reklamowanego towaru od przewoźnika.
 3. Niezgodności ilościowe w dostawie, należy zgłaszać w terminie do 7 dni od momentu otrzymania towaru, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.wraz z załączonym skanem dokumentu dostawy. Po tym terminie uznaje się, że towar dostarczony był zgodnie z zamówieniem.
 4. Uszkodzenia mechaniczne i transportowe należy zgłaszać w terminie do 7 dni od momentu otrzymania towaru, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Zgłoszenie należy uzupełnić dokumentacją zdjęciową i protokołem reklamacyjny spisanym w obecności kuriera. Po tym terminie uznaje się, że towar został dostarczony jako pełnowartościowy i bez żadnych uszkodzeń mechanicznych.
 5. Towar do reklamacji należy dostarczyć własną spedycją, wraz z załączonym protokołem reklamacyjnym na zewnątrz paczki (patrz punkt 2), na adres siedziby firmy:

Spotline Sp.j.
ul
. Poznańska 356,
05-850 Ożarów Mazowiecki

z dopiskiem: Dział reklamacji.

Zastosowanie powyższych zasad pozwoli nam sprawniej obsłużyć Państwa reklamacje i skrócić czas jej obsługi.

Spotline - technika świetlna - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: Velum Marketing

do góry