Pobierz Ogólne Warunki Gwarancji  »

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Ożarów Mazowiecki 2018

 1. Okres 5-cio letniej gwarancji dotyczy wszystkich lamp z katalogu Big White 2018 zakupionych po 5-tym maja 2018 roku, w tym również lamp ze zintegrowanymi źródłami światła.
 2. Na wszystkie pozostałe towary z oferty, Spotline udziela gwarancji na okres 2 lat (24 miesiące) licząc od dnia otrzymania towaru.
 3. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, zmiany powstałe na skutek upływu czasu jak np. matowienie tworzywa czy spadek wartości strumienia świetlnego. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez klienta nieautoryzowanych napraw, zmiany danych technicznych, konstrukcyjnych oraz innych modyfikacji.
 4. Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do firmy Spotline według ustalonych procedur reklamacyjnych.
 5. Spotline ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 6. W przypadku zaistnienia konieczności importu towaru lub części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich sprowadzenia.
 7. Dokonanie naprawy/wymiany firma poświadczy pisemnie.
 8. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia w zakresie naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania towaru do i z firmy Spotline ponosi Klient.
 9. Gwarancją 5-cio letnią nie są objęte produkty wyprzedażowe oraz komponenty zainstalowane w lampach tj.: zasilacze, transformatory.
 10. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, nie są objęte gwarancją: kable, baterie, mikro przełączniki, przyciski, źródła światła itp.
 11. Firma Spotline zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia gwarancyjnego w przypadku: stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a danymi znajdującymi się na towarze, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych towaru.
 12. Firma Spotline zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków gwarancji zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Zasady składania reklamacji definiują postępowanie klienta oraz firmy Spotline Sp.j. w przypadku, gdy pomimo wszelkich starań dokonanych przez firmę Spotline w dążeniu do zachowania najwyższej jakości, pojawi się po stronie klienta uzasadniony powód do zgłoszenia reklamacji. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą w obrocie pomiędzy przedsiębiorstwami współpracującymi z firmą Spotline.

Sposób zgłaszania reklamacji:

 1. Reklamacje przyjmowane są jedynie od Podmiotu, który dokonał zakupu bezpośrednio w firmie Spotline Sp.j.
 2. Wszystkie reklamacje muszą być zgłoszone pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając nr dowodu zakupu, nr katalogowy reklamowanego produktu i dokładny opis przyczyny reklamacji. Jest to konieczne, aby zarejestrować zgłoszenie w systemie i uzyskać protokół reklamacyjny. Tylko w/w protokół jest podstawą do przyjęcia reklamowanego towaru od przewoźnika.
 3. Niezgodności ilościowe w dostawie, należy zgłaszać w terminie do 7 dni od momentu otrzymania towaru, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.wraz z załączonym skanem dokumentu dostawy. Po tym terminie uznaje się, że towar dostarczony był zgodnie z zamówieniem.
 4. Uszkodzenia mechaniczne i transportowe należy zgłaszać w terminie do 7 dni od momentu otrzymania towaru, na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Zgłoszenie należy uzupełnić dokumentacją zdjęciową i protokołem reklamacyjny spisanym w obecności kuriera. Po tym terminie uznaje się, że towar został dostarczony jako pełnowartościowy i bez żadnych uszkodzeń mechanicznych.
 5. Towar do reklamacji należy dostarczyć własną spedycją, wraz z załączonym protokołem reklamacyjnym na zewnątrz paczki (patrz punkt 2), na adres siedziby firmy:

Spotline Sp.j.
ul
. Poznańska 356,
05-850 Ożarów Mazowiecki

z dopiskiem: Dział reklamacji.

Zastosowanie powyższych zasad pozwoli nam sprawniej obsłużyć Państwa reklamacje i skrócić czas jej obsługi.

Spotline - technika świetlna - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: Velum Marketing

do góry